Project Description

ინსტალაციები ოპტიკური ილუზიებით

უსასრულო გვირაბი

რამდენი რამე გვხვდება ცხოვრებაში, რასაც უძირო ორმოს ვადარებთ, თუმცა ის არასდროს გვინახავს. დროა დავინახოთ!